Extra informatie

Wat u verder nog moet weten

eten-drinken-verschoningen-gastouderopvangEten, drinken en verschoningen

Het eten en drinken wordt door Mar d’r Liefjes verzorgd. Dit bestaat onder andere uit brood, fruit, yoghurt, koekjes, vruchtensap, aanmaaklimonade, melk enz. Zuigelingenmelk en flesjes dient door uzelf te worden meegebracht. Evenals de luiers en een setje schone kleren. Mocht uw kind een voedselallergie hebben of zijn er speciale voedingswensen dan dient u daar ook zelf zorg voor te dragen.

Oudercontacten en uitwisselen van informatie

Tijdens het halen en brengen wordt er informatie uitgewisseld. Mocht dit niet voldoende blijken, omdat de tijd en aandacht dan toch enigszins beperkt is, maak ik graag een afspraak met u. Als er belangrijke gebeurtenissen binnen het gezin plaatsvinden of andere dingen die invloed kunnen hebben op uw kind is het belangrijk dat ik dat ook weet om er op in te kunnen spelen. Als er medicatie moet worden gegeven is het prettig om dit met een duidelijke instructie te melden. Ook als uw kindje een slechte nacht of weekend heeft gehad wil ik u vragen dit altijd even te melden.

Ophalen kinderen

Als uw kindje door een ander wordt opgehaald wil ik dit van te voren weten. Als u dit pas op de dag zelf weet, mag u mij natuurlijk altijd bellen. Zonder toestemming van de ouders kan ik het kind niet aan een ander meegeven.

Bij ziekte

Helaas is het niet mogelijk om zieke kinderen op te vangen. Thuis is een ziek kind ook beter af. Onder ziekte verstaan wij: koorts, diarree, braken en andere besmettelijke (kinder)ziektes. Als een kind waterpokken heeft en zich niet ziek voelt is hij/zij welkom volgens de richtlijnen van de GGD. Om verspreiding van besmettelijke ziektes te voorkomen en om anderen te waarschuwen zou ik het op prijs stellen als u mij tijdig laat weten dat uw kind ziek is en om welke ziekte het gaat. Gedurende deze ziekte periode mag u uw kind niet bij Mar d’r Liefjes brengen. Wordt uw kind gedurende de dag ziek dan zullen wij contact met u opnemen en overleggen. Indien nodig wordt u gevraagd uw kind op te (laten) halen. Bij ziekte van uw kind worden de opvanguren in rekening gebracht. Bij ziekte van mijzelf (en mocht u ervoor kiezen niet uw kind bij mijn vaste vervanger te brengen) zullen deze kosten niet in rekening gebracht worden.

Vakanties

Vakanties worden door mij minimaal 2 maanden van te voren bekend gemaakt. Sommige nationale feestdagen is Mar d’r Liefjes ook gesloten. U dient dan zelf voor vervanging te zorgen. Gaat u zelf op vakantie dan hoor ik dat graag zodat ik hier rekening mee kan houden. Eventuele vakantiedagen van de kinderen worden doorberekend op basis van de afgesproken contracturen. Bij vakantiedagen van mij worden er geen contracturen in rekening gebracht,.

Extra informatie

  • Om de woonkamer zo schoon mogelijk te houden geef ik de voorkeur aan pantoffels of anti-slip sokken.
  • Voor de slaap/rust momenten is het prettig als het kind zijn eigen knuffel/speen bij zich heeft. Elk kind krijgt voor gebruik van het bedje natuurlijk een schoon lakentje.
  • Reservekleding is wenselijk. Ook luiers/schoonmaakdoekjes/zalfjes graag zelf meegeven in een tasje.
  • Kinderen krijgen allemaal vanuit Mar d’r Liefjes brood, fruit, koekjes en sap.  (Tuit)bekers zijn aanwezig. Voor zuigelingen wil ik wel vragen of u zelf de voeding en flesjes mee wilt nemen. Dit is niet aanwezig.
  • Speelgoed vanuit huis meenemen is geen probleem mits het verantwoord speelgoed is. Het is op eigen risico van de ouders wanneer het zoek of beschadigd raakt.