Praktische informatie

Belangrijke punten om te weten

Wat kost het u?

Ik vraag 6,90 euro per uur dit is exclusief eten en drinken, zuigelingenmelk, speciaal eten en luiers.

Kinderopvangtoeslag

Kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang. Ook als uw kind door een gastouder wordt opgevangen heeft u recht op kinderopvangtoeslag. Hoeveel kinderopvangtoeslag u krijgt, hangt af van uw inkomen, van het aantal kinderen dat naar de opvang gaat en van het aantal opvanguren waarvoor u recht op kinderopvangtoeslag hebt.

U kunt de hoogte van de kinderopvangtoeslag op de volgende site berekenen.

Betalingen

U ontvangt aan het eind van de maand een factuur van het gastouderbureau met het verzoek het aan u gefactureerde bedrag over te maken.

Verzekeringen

Mar d’r Liefjes is WA verzekerd voor schade die uw kind tijdens zijn/haar verblijf zou kunnen oplopen. Uw kind dient echter WA verzekerd te zijn voor het toebrengen van schade aan eigendommen van Mar d’r Liefjes of aan derden.

Heeft u nog vragen of zou u graag een keer willen komen kijken?

Bel mij gerust. Als u wilt komen kijken is het raadzaam om een afspraak te maken, maar even binnen lopen mag natuurlijk ook altijd.

practische-informatieWennen

Het is mogelijk dat uw kindje eerst bij Mar d’r Liefjes komt wennen. Dit betreft 2x een dagdeel voor een kind.

Aanmelden, plaatsen en afmelden

Aanmelden kunt u doen doormiddel van het inschrijfformulier op de website of via een gastouderbureau. Plaatsing geschiedt op volgorde van binnenkomst. Een 2e of 3e kind krijgt voorrang. De overeenkomst eindigt door schriftelijke opzegging van de ouders met in achtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Ook bij opzegging door Mar d’r Liefjes zelf geldt er een opzegtermijn van minimaal 1.