Visie

Mijn pedagogische visie
pedagogische-visieIn mijn pedagogisch visie staat het kind centraal. Het is mijn taak de kinderen een veilige leef- en ervaringswereld te bieden, waarin zij zich in hun eigen tempo en naar eigen mogelijkheden samen met hun leeftijdsgenootjes kunnen ontwikkelen. De dagelijkse bezigheden uit de leefomgeving zijn een inspiratiebron voor mijn werkwijze. Het is belangrijk dat kinderen leren zelfstandig te denken en te handelen.

  • De doelstelling is om het kind in een verticale groep en in een vertrouwde uitnodigende ruimte spelenderwijs te stimuleren in de sociale ontwikkeling van taal, emotie en motoriek.
  • Daarbij staat voorop dat het kind plezier beleeft aan en in het doen van activiteiten in zijn eigen tempo en op zijn eigen niveau.
  • Rust en regelmaat is hierbij natuurlijk een belangrijk herkenningspunt voor het kind. Het dagritme wordt aangepast aan de wensen en de leeftijd.
  • Het spelmateriaal wordt regelmatig verwisselt, zodat de nieuwsgierigheid van het kind geprikkeld blijft.

Door samen te spelen ervaart het kind ook emoties van andere kinderen, bijvoorbeeld:

  • Samen spelen is samen delen
  • Een kindje kan verdrietig, verlegen, blij zijn etc.
  • Voor jezelf opkomen

Het kind leert zo de gevoelens van andere kinderen kennen en daar, onder begeleiding, mee om te gaan. Ook herkent het kind emoties van zichzelf, kinderen reageren ook op hem/haar. Hij/zij leert daardoor zichzelf beter kennen en gevoelens te uiten.

Samen spelen en contact leggen is best moeilijk. Het jonge kind beperkt zich in deze ontwikkeling  in het begin vaak nog tot naast elkaar zitten en het ieder voor zich spelen. Langzamerhand kan dit uitgroeien tot meer samenspel. Activiteiten waarin dit gestimuleerd wordt zijn bijvoorbeeld verhalen vertellen waarin emoties naar voren komen. Een dreumes kan al emoties met ons meedoen, een peuter kan zelf al belevenissen vertellen. Samen poppenkast spelen, liedjes zingen, spelletjes doen, verkleedpartijen enz. Is dus heel erg leerzaam, maar vooral heel erg leuk!

Het kind ontwikkelt zich natuurlijk ook creatief en leert zich te concentreren op zijn/haar werkje. Denk maar aan verven, krijten, fantasiespelletjes, kleien, muziek maken e.d.

Voor elke doelgroep zijn er genoeg mogelijkheden.