Kinderopvang IJsselstein

Kinderopvang IJsselstein bestaat uit verschillende soorten opvang.

Om u een inzicht te geven van de verschillende mogelijkheden voor het opvangen uw kind heb ik een overzicht voor u gemaakt. Daarin maak ik een onderscheid in kinderopvang waar u kinderopvangtoeslag ontvangt en opvang waar u geen toeslag ontvangt van de belastingdienst.

Kinderopvang met toeslag

Vormen van kinderopvang met kinderopvangtoeslag zijn:

GASTOUDEROPVANG

Gastouderopvang wordt door een gediplomeerde gastouder gedaan. Dit kan zowel thuis bij de gastouder of in uw eigen huis. Gastouderopvang is zeer geschikt als u uw kind in een kleinschalige huiselijke sfeer wilt laten opvangen. Tevens is gastouderopvang in het algemeen goedkoper dan een regulier kinderdagverblijf en krijgt uw kind meer persoonlijke aandacht door de kleinschaligheid hiervan.

KINDERDAGVERBLIJF

Kinderdagverblijf is bedoeld voor kinderen vanaf een leeftijd van 6 weken, totdat ze naar de basisschool gaan. De kinderen kunnen het hele jaar worden opgevangen, 1 of meer dagdelen per week. Uw kind wordt opgevangen in een vaste groep van ongeveer 10 kinderen. Baby’s, dreumesen en peuters worden vaak binnen een ‘horizontale groep’ op leeftijd ingedeeld. Het komt echter ook voor dat kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar in één groep worden geplaatst. Dit wordt dan ook wel een ‘verticale groep’ genoemd. In de leeftijd 2 tot 4 kan het voorkomen dat er per leidster totaal 7 kinderen worden opgevangen. De kinderen worden begeleid en verzorgd door gediplomeerde leid(st)ers.

BUITENSCHOOLSE OPVANG (BSO)

Buitenschoolse opvang geldt voor kinderen van 4 tot 12 jaar buiten de reguliere schooluren. De school kan zelf de opvang verzorgen, maar vaak wordt een afspraak gemaakt met een kinderdagverblijf in de buurt. De BSO kan bestaan uit voorschoolse opvang, naschoolse opvang, opvang op vrije dagen en tijdens schoolvakanties.

Informele kinderopvang

Vormen van kinderopvang zonder kinderopvangtoeslag zijn:

PEUTERSPEELZALEN

Peuterspeelzalen zijn algemene toegankelijke voorschoolse educatieve voorzieningen. Op een peuterspeelzaal kunnen kinderen in de leeftijd van 2 / 2½ tot 4 jaar twee dagdelen per week komen spelen. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het aanbod en kunnen u informeren over de mogelijkheden.

TUSSENSCHOOLSE OPVANG (OVERBLIJVEN)

Op de basisschool kan uw kind tussen de middag overblijven. Een basisschool is zelf verantwoordelijk voor overblijven of tussenschoolse opvang. Samen met de ouders bepaalt een basisschool hoe dit wordt georganiseerd.

VRIENDEN- EN FAMILIE OPPAS

Dit is opvang die u meestal zelf (incidenteel) regelt.

De regels van de Wet kinderopvang gelden niet voor de informele opvang. U krijgt dus geen kinderopvangtoeslag voor de peuterspeelzaal, overblijven en oppasdiensten.