Wat is een gastouder?

Gastouder kinderopvang
Een gastouder is iemand die doet aan kleinschalige kinderopvang in huiselijke sfeer. Dit kan opvang bij de gastouder thuis zijn of bij vraagouders in huis. Bij gastouderopvang kan het gaan om buitenschoolse opvang (4-12 jaar), dagopvang (0-4 jaar) of avond- en weekendopvang. De tussenschoolse opvang wordt door de school zelf verzorgd, zonder tussenkomst van een gastouderbureau. Voor de buitenschoolse opvang, dagopvang of avond- en weekendopvang kunt u kinderopvangtoeslag krijgen. Voor de tussenschoolse opvang kunt u geen kinderopvangtoeslag krijgen.

Gastouders moeten geregistreerd staan in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Een geregistreerde gastouder is in het bezit van een relevant diploma, een KinderEHBO-certificaat en een Verklaring Omtrent het Gedrag.

De voordelen van een gastouder

Steeds meer ouders  kiezen voor een gastouder in plaats van een kinderdagverblijf of BSO. Wat deze vorm van opvang aantrekkelijk maakt, is dat een gastouder meer individuele aandacht aan het kind kan bieden, waardoor de aanpak persoonlijker is. Bovendien is een gastouder over het algemeen goedkoper en flexibeler dan een kinderdagverblijf of BSO.

Voor meer informatie over gastouderopvang bekijkt u deze pagina.